SVAR: Rätten till ledighet för vård av sjukt barn förutsätter att den som ska vara ledig får tillfällig föräldrapenning. Det framgår av paragraf 8 i föräldraledighetslagen. Där sägs: ”En arbetstagare har rätt till ledighet under den tid då han eller hon får tillfällig föräldrapenning enligt 13 kapitlet socialförsäkringsbalken.”
  Med andra ord: ingen tillfällig föräldrapenning – ingen ledighet för vård av sjukt barn. Som jag beskrev i mitt tidigare svar finns möjlighet för en förälder att överlåta den tillfälliga föräldrapenningen. Detta regleras i 13 kapitlet 8 paragrafen socialförsäkringsbalken. När det gäller information om detta på nätet vill jag hänvisa till Försäkringskassans hemsida. Där står följande: ”Om vare sig du eller den andre föräldern kan eller vill stanna hemma från arbetet när barnet är sjukt eller barnets ordinarie vårdare är sjuk, kan du överlåta den tillfälliga föräldrapenningen till en annan person som avstår från att arbeta för att vårda barnet. Det betyder alltså att du fortsätter arbeta, medan någon annan får ersättning för att stanna hemma från sitt arbete och vårda barnet.” /Annett Olofsson