SVAR: Det är inte alltid lätt att mota bort rådjur på tomten, särskilt om de upptäckt något gott. Det är främst två problem på våren: bockar som markerar revir och avätning. Bockarna väljer främst mindre träd, vars stam passar mellan deras horn. Mellan hornen sitter doftkörtlar som används vid revirmarkering. Att hägna in ett träd resulterar bara i att rådjuret tar ett annat och ett högt staket är varken praktiskt eller vackert. Det finns olika ultraljudsmaskiner att köpa, som ska avskräcka och som inte ska påverka vanliga husdjur.
  I Bergianska trädgården har vi med framgång använt preparatet Motavilt, en blandning av starkt doftande ämnen. Preparatet appliceras på små stickor som sätts ner i rabatten. Man kan också prova med blodmjöl, som skys av många djur och även fungerar som kvävegödsling. Men man måste strö ut mjölet på nytt efter varje regn eller vattning och det ser inte så trevligt ut när blodet klumpar ihop sig efter regnet. Det kommer hela tiden ut nya häxbrygder i avskräckande syfte. Fråga i butiken eller prova själv att göra ett eget recept.