SVAR: Av semesterlagen framgår att arbetsgivaren ska underrätta dig om ledigheten beviljats senast två månader innan ledighetens början. Detta om inte särskilda skäl föreligger. Det kan också finnas andra regler i ditt kollektivavtal. Din sektion kan hjälpa dig med frågan. /Ameli Andersson