SVAR: Om en arbetsskada gjort att din sambos arbetsförmåga blivit nedsatt med minst 1/15 kan hon få det som kallas livränta. I och med att Försäkringskassan bedömt att hon har nedsatt arbetsförmåga med minst 25 procent finns förutsättningarna för att hon kan ha rätt till livränta, i varje fall för denna del. Jag har svårt att uttala mig om chanserna för just din sambo, men om man själv tror att besvären orsakats av arbete bör man alltid söka livränta. Många nya medicinska studier om axelbesvär visar på samband mellan besvär och arbete, om arbetet inneburit påfrestning på just axlarna.
  Vad gäller eventuellt sjukbidrag på 50 procent beror det helt på Försäkringskassans bedömning, på vilken nivå din sambo sökt ersättning och främst läkarens bedömning. Begreppet ”sjukbidrag” finns heller inte längre idag. Det kallas aktivitetsstöd om din sambo är under 30 år och sjukersättning om hon är äldre än så. Vill hon ha 50 procents aktivitetsersättning/sjukersättning föreslår jag att hon besöker sin läkare för att få läkarintyg, där det framgår att hon inte kan arbeta mer än 50 procent och att besvären är långvariga. Med detta utlåtande får hon sedan söka ersättning från Försäkringskassan. Om kassan nekar sambon 50 procents ersättning och hon vill gå vidare till domstol  tycker jag att hon ska kontakta sitt förbund för råd och hjälp.