SVAR: Det framgår inte hur länge du varit sjukskriven, så jag kan inte säkert svara på vilken påverkan uppsägningen kommer att få på din sjukskrivning. Men så länge du har en anställning finns en möjlighet att Försäkringskassan, när den prövar om du har rätt till sjukpenning, jämför din arbetsförmåga mot arbete hos arbetsgivaren i stället för mot hela arbetsmarknaden. Till exempel gäller för det första halvåret i en sjukskrivning att arbetsförmågan alltid jämförs mot arbete hos arbetsgivaren. Om inte särskilda förutsättningar finns jämförs sedan arbetsförmågan mot hela arbetsmarknaden.
  För arbetslösa jämför Försäkringskassan alltid arbetsförmågan mot hela arbetsmarknaden. Det är alltså möjligt att din arbetsförmåga redan nu jämförs mot hela arbetsmarknaden, alternativt att det blir så när du blir arbetslös. På så sätt kan uppsägningen komma att påverka dina möjligheter att få sjukpenning. Det bör inte vara några problem för dig att få arbetslöshetsersättning för den del du är arbetssökande för, samtidigt som du är halvt sjukskriven.
  Angående sjuklön utöver sjukpenningen från AFA Försäkring kan den förmånen kvarstå i 720 dagar efter att du blivit arbetslös. För att få denna förmån ska dock ett antal kriterier vara uppfyllda. Därför tycker jag att du ska kontakta AFA Försäkring för att få veta exakt vad som gäller för dig.