SVAR: För att säga upp en anställd krävs att det finns saklig grund för uppsägningen. En arbetstagare som saknar arbetsförmåga kan sägas upp, men inte utan vidare.
  När en arbetstagare blir sjukskriven en längre tid eller har flera korta sjukskrivningar, ska en rehabiliteringsutredning göras och åtgärder planeras för att få tillbaka arbetstagaren i arbete. När dessa insatser är uttömda avslutas rehabiliteringen och då återstår full arbetsförmåga eller viss nedsatt arbetsförmåga. Är arbetsförmågan nedsatt, vad kan då arbetstagaren utföra för arbete med eller utan hjälpmedel? Om det finns viss arbetsförmåga men inget ledigt arbete som passar, kan det leda till att arbetstagaren blir uppsagd på grund av personliga skäl. /Maria Hansson