SVAR: Du har företrädesrätt till återanställning även när du haft tidsbegränsade anställningar, det vill säga varit vikarie. För att ha företrädesrätt ska du inte ha fått fortsatt anställning på grund av arbetsbrist. Du ska dessutom ha arbetat som vikarie i 12 månader under en treårsperiod. Mammaledighet är inte överhoppningsbar. Men frågan är om du borde ha en tillsvidareanställning, eftersom du varit vikarie i fyra år. Har du varit vikarie i 720 dagar under en femårsperiod ska du med automatik ha en tillsvidareanställning. Kontakta din sektion som hjälper dig att kontrollera din situation.