SVAR: Enligt föräldraledighetslagen har en förälder rätt till förkortning av arbetstiden med upp till en fjärdedel för barn som ännu inte fyllt åtta år eller som är äldre än så, men ännu inte avslutat sitt första skolår. Du måste anmäla detta till din arbetsgivare minst två månader före förkortningens början. Mitt tips är att du omedelbart tar upp frågan med din arbetsgivare. /Ameli Andersson