SVAR: Enligt semesterlagen har alla arbetstagare med vissa undantag rätt till semester eller semesterersättning. Har du en anställning som är längre än tre månader, har du rätt till betald semesterledighet. Är anställningen kortare kan ledigheten i stället betalas ut i pengar. Din arbetsgivare ska dock inte betala semesterersättning till dig under din föräldraledighet. Du arbetar in semester under tiden du är föräldraledig och den kan du ta ut som semester.