SVAR: Det finns flera sätt att tolka det hela. Jag kan hålla med dig om att det kan vara onödigt att nämna en persons ursprungsland. Men är det egentligen så negativt? Man beskriver ju, utan att mena något illa, människor på alla möjliga sätt: ”Hon, den rödhåriga från Norge” eller ”han som pratar skånska”: Du frågar om du reagerat överkänsligt. Ja, det vet bara du, men det kan väl tänkas. Chefen kan ju ha menat att framhålla det positiva i att du jobbar hos henne. 
  Men det är också möjligt att hon inför andra vill framhålla sin egen positiva inställning till så kallad mångfald och förstår inte att det kan bli fel för dig. Även positiv särbehandling är ju särbehandling.
  Du har hur som helst blivit illa berörd av din chefs sätt att framhålla ditt ursprung och jag tycker att du ska ta ett enskilt och vänligt samtal med henne och berätta det.
  Du bör säga att du förstår att hon inte menat något illa, men att du bestämt önskar att hon ska behandla dig på samma sätt som hon behandlar de andra.
  Troligen har hon varit helt omedveten om hur du påverkats och då är det bra att hon får veta det. /Anita von Schéele