Assistansföretagen tar nu hand om fler brukare än kommunerna och allt fler kommuner väljer att privatisera all assistansverksamhet. De privatanställdas sämre avtal gör att assistenterna riskerar att klämmas mellan brukare som bryter mot lagar och regler och företag som vägrar att agera för att inte förlora sin kund. 

Avtalen med de privata företagen är på flera punkter sämre än de med kommunerna (se länk).  Margaretha Johansson, Kommunals ansvariga ombudsman för avtalen med Vårdföretagarna, anser att det finns fler skillnader mellan arbetsgivartyperna.
  – Som brukare måste man ha möjligheten att välja assistenter men det finns de som missbrukar förtroendet. Det är en större trygghet att arbeta i en kommun, eftersom det är en stor arbetsgivare med möjlighet att omplacera assistenter om det inte funkar med bruk-aren, säger hon.
  Gör ni något för att minska skillnaderna mellan avtalen?
  – Avtalen med kommunerna är inga branschavtal utan gäller för alla kommunanställda, därför är de bättre. Vi jobbar hela tiden för att de privata avtalen ska bli bättre.