Lisas (fingerat namn) brukare missbrukade hasch och narkotikaklassade tabletter.
  Assistenterna var tvungna att skjutsa den rullstolsburne mannen till drogförsäljarna och delta när han köpte knarket.
  Mannen rökte också hasch i offentliga miljöer.
  – Vi var tvungna att stå där bredvid honom, vi kunde inte bara lämna honom, säger Lisa.

Assistenterna anmälde händelsen till sin chef. Chefen hotade brukaren med att koppla in Socialstyrelsen, men i praktiken hände ingenting.
  Lisa vågade inte kontakta facket, eftersom hon var rädd att få sparken om hon gjorde det.  Hon var bara 19 år när hon började arbeta hos brukaren. Efter tre år orkade hon inte längre, utan sa upp sig.
  – Det var väldigt psykiskt påfrestande. Ingen kunde berätta för oss vilka lagar och regler som gällde, säger hon.
  Lisa arbetar nu som personlig assistent hos en annan brukare och stortrivs.