Varför är anställningstryggheten för personliga assistenter sämre i era avtal än i kommunernas?
  – Försäkringskassan betalar inte ut någon ersättning för uppsägningstiden. Kommunerna kan täcka uppsägningsersättning med skattemedel, våra företag har inte den möjligheten. Det krävs en ändring av assistansförordningen eftersom finansieringen är för snävt tilltagen.

Samtidigt tar vissa assistansföretag ut stora vinster.
  – Det finns ingen direkt koppling mellan företagens vinstuttag och assistenternas uppsägningsersättning. Vi representerar en stor mängd företag. Många av dem är små och har ingen buffert att ta av.

Är anställningstryggheten för privatanställda assistenter okej?
  – Att arbeta som personlig assistent kommer aldrig bli som att jobba i industrin. Jag tycker att vi har hittat en bra balans i avtalen för den speciella situation det innebär att arbeta i hemmen och samtidigt upprätthålla brukarnas rättigheter.

Är det ett problem att företag blundar för missförhållanden för att behålla brukaren som kund?
  – Jag tror inte att det är ett stort problem. Sker det så är det undantagsfall. Företagen har ett rykte att upprätthålla, och det skadas om assistenterna behandlas dåligt.