Det nya avtalet gäller från den 1 augusti 2012 och löper till den 31 augusti 2013.

Avtalet i korthet:

Avtalet innebär löneökningar från den 1 augusti 2012 på 526 kronor i månaden för heltidsanställda och fördelas i lokala förhandlingar.

Även lägstalönerna höjs med 526 kronor från den 1 augusti 2012. Ny lägstalön blir 18 311 kronor för dig som fyllt 18 år och har fast kontant lön.
Ersättning för arbete på obekväm arbetstid höjs i två steg med sammanlagt 2,8 procent. Det gäller kväll och nattid, söndag och helgdag samt storhelgstillägg.
Det här avtalet har fast ersättning per timme vid övertidsarbete. Den ersättningen höjs i två steg med sammanlagt 3,85 procent.

Källa: Kommunals presstjänst