I flera år har forskare vid Uppsala universitet följt par som fått gå Prep för att se hur det påverkar deras relationer.
  – I Mora har vi erbjudit alla som ska bli föräldrar kursen och i Ovanåker alla som är småbarnsföräldrar, berättar Natalie Engsheden som är doktorand vid institutionen för kvinnor och barns hälsa vid Uppsala universitet.

De som gått kursen är väldigt nöjda och har lättare att reda ut de konflikter som kan uppstå i en familj. De har också blivit bättre på att lösa konflikter på jobbet eller i andra sammanhang. Natalie Engsheden tror att det beror på att deltagarna går kursen innan de får problem.
  – Alla som är med vill bli bättre att förstå varandra. Man går kursen tillsammans med sin partner och gör kommunikationsövningar ihop. Det gör att man tillägnar sig metoder som båda vet hur de används.

I Norge är metoden mer etablerad än i Sverige.
  – Där erbjuder motsvarigheten till deras landsting kursen till alla nyblivna föräldrar. Det är inte konstigare än att man går föräldrautbildning när man ska få barn.