De nya reglerna för bemanning gäller alla personer med demens som bor i särskilt boende. Reglerna börjar gälla 1 januari 2014.
Orsaken till de nya reglerna är att Socialstyrelsen märkt att många boenden inte lever upp till vad lagen kräver.
– Äldre personer med demens är ofta i behov av mycket omsorg när de flyttar in på ett särskilt boende. Trots det ser vi löpande exempel på att de lämnas ensamma på nätterna och att det dröjer innan de får hjälp om de har ramlat eller behöver gå på toaletten, säger Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm i ett pressmeddelande.
Från 2014 ska alla med demens få ett beslut om exakt vilka insatser de behöver och har rätt till på boendet – både fysiska och sociala behov. Socialnämnden har ansvar för att personen får den hjälp som beviljats.
Boenden får aldrig vara obemannade, de anställda måste snabbt kunna ge den hjälp som behövs.
– För många kommuner blir den stora förändringen att de måste anställa mer omsorgspersonal, säger Lars-Erik Holm.
Kostnaderna för kommunerna kommer att öka med mellan fyra och tio miljarder kronor, enligt Socialstyrelsen.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är mycket kritiskt till de nya reglerna: De är alldeles för detaljreglerande och kommer inte att göra det bättre för de boende, anser man. 
SKL vill att staten betalar de ökande kostnaderna.
– Vi ser det som självklart att staten, i enlighet med de regler som finns, kommer att kompensera kommunerna för dessa höjda kostnader, säger SKL:s ordförande Anders Knape.
På sikt kan även personer som inte har demens komma att omfattas av reglerna. Socialstyrelsen har fått i uppdrag att utöka föreskrifterna så att de kan gälla alla äldreboenden.