Hillevi Engström (M), arbetsmarknadsminister.

1. I KA:s undersökning har nästan hälften av de 1 827 tillfrågade utsatts för hot och våld senaste året, vad tycker du om det?
  – Det är skrämmande läsning. Framförallt att så stor andel av de drabbade är kvinnor och att många är unga och oerfarna. Man måste få utbildning och man måste få information, då är jag övertygad om att en hel del av det här våldet går att förebygga om man arbetar systematiskt.

2. Behövs det en tydligare arbetsmiljölagstiftning?
  – När jag träffar arbetsmarknadens parter, fack och arbetsgivare, då är man i princip inte missnöjd med lagstiftningen utan problemet är efterlevnaden av den och att man inte ger människor den tid som behövs för introduktion och utbildning.

3. Samtidigt så har det ju blivit vanligare inom framför allt vård och omsorg att personalen känner att de har brist på just tid. I vår undersökning är det 38 procent som svarar att de inte hinner arbeta säkert.
  – Det som ändå är bra är att det ofta handlar om arbetsgivare inom kommuner och landsting. Stora arbetsgivare med gott om resurser för personalfrågor som har ett upparbetat samarbete mellan fack och arbetsgivare. Det måste finnas en dialog med arbetsgivaren och också kontakter med den politiska ledningen i respektive kommun. Det här är ju en tvingande lagstiftning.

4. Du menar att man ska kräva de resurser som behövs för att genomföra arbetet på ett säkert sätt?
  – Ja, alltså det här är ju själva grunden för arbetsmiljölagstiftningen. Det är arbetsgiv­arens ansvar, men det ska ske en samverkan mellan arbetsgivaren och de fackliga och skyddsombud. Ytterst har ju också skyddsombuden stoppmöjlighet.

5. Du har en bakgrund som polis. Tycker du att hot och våld på jobbet ska polisanmälas?
  – Jag tycker det som polis. Annars blir det ett väldigt stort mörkertal och ingen ska behöva tåla hot och våld i sin arbetssituation, vare sig man är polis, lärare eller vårdbiträde. Jag tycket att det är en viktig princip att det är arbetsgivaren som polisanmäler, inte den enskilda personen. Det är också en viktig signal hur man ska tillsätta bemanning och resurser.