Centerpartiets ekonomiska seminarium handlade om hur Tyskland har utvecklat sin arbetsmarknadspolitik. Inspirerade av det exemplet presenterade partiordföranden Annie Lööf förslag som enligt henne ska stärka näringslivet och ge fler chans till jobb.

 Annie Lööf (C).Annie Lööf.
Foto: Anna-Karin Nyman

Centerns förslag består av fyra delar:
  • Flexibilitet och jobbtrygghet. Lättare att anställa och säga upp anställda. Höjd a–kasseersättning i tre månader kombinerat med snabb avtrappning mot slutet av a–kasseperioden. En allmän arbetslöshetsförsäkring med samma avgift eller skatt för alla.
  • Stärkt närings– och innovationsklimat. Sänkta arbetsgivaravgifter och införande av ett investerarbidrag till företagen. Satsning på forskning och utveckling.
  • Satsningar på kompetens. Lärlingspeng till företag som tar emot lärlingar. Införa en ny anställningsform–lärlingsprovanställning. Införa ett individuellt skattegynnat Framtidskonto för sparande till egen utbildning och företagande.
  • Effektiv matchning. Försök med konkurrensutsättning av Arbetsförmedlingen där varje arbetssökande får en jobbpeng som kan användas hos Arbetsförmedlingen eller hos privata jobbförmedlare i jakten på nya jobb.

Annie Lööf försökte samtidigt ta åt sig en del av äran för att Moderaterna i måndags presenterade sitt förslag om en jobbpakt och att Folkpartiet i går föreslog ändrade turordningsregler vid uppsägning samt ändrade a–kasseregler.
  – Detta har Centern drivit sedan tidigare. Jag blev lite överraskad. Nu verkar hela regeringen överens om behovet av en jobbpakt där parterna kommer överens om ändrad arbetsrätt. Folkpartiet och Kristdemokraterna verkar samtidigt vara överens med oss om att slopa de differentierade avgifterna till a–kassan, sa hon.