Vid valet 2010 röstade en av tio medlemmar i Byggnads på Sverigedemokraterna. Det gjorde att facket vände sig till Stiftelsen Expo för att få hjälp med en policy mot rasism. Nu är den färdig, en broschyr på knappt 50 sidor som ryms i bakfickan.
  – Den här är framtagen för att skapa diskussion ute på arbetsplatserna. Vi vill träffas och vi vill snacka. Inte lägga en blöt filt över allt, sade Byggnads ordförande Johan Lindholm när policyn presenterades i Almedalen.

Och snacket kom igång direkt. Några Sverigedemokrater på seminariet ifrågasatte varför medlemmar i deras parti är utestängda från fackliga förtroendeuppdrag i Byggnads. Johan Lindholm hänvisade till stadgarna, men det bet inte.
  – Hade jag som anställd i Stifelsen Expo fått vara medlem i Sverigedemokraterna? Ni är ju det parti som utesluter flest personer, kontrade Expos tillförordnade vd Alex Bengtsson som också var på plats.
  Han fortsatte:
  – Byggnadsarbetareförbundet är en politisk organisation. Man har det här regelverket som medlemmarna har kommit överens om. Varför startar Sverigedemokraterna inte ett eget fackförbund?