Under Almedalsveckan vill fackförbunden i 6F uppmärksamma gruppen som har sämst villkor på arbetsmarknaden. Facken har låtit Arena Opinion ta fram en rapport som visar att mer än sex av tio svenskar är negativa till en utveckling med fler låglönejobb. Under tisdagen och onsdagen genomfördes också ett lajvrollspel där deltagarna fick prova på ett städjobb med usla villkor (se tidigare artiklar).

I dag, torsdag, hölls en debatt om låglönejobben. Några av panelmedlemmarna ifrågasatte om bilden som 6F målar upp är rättvis.
  – Vi har i Sverige ingen låglöneproblematik. Vi har problem med för sammanpressade lönestrukturer, tyckte Jonas Milton, vd för arbetsgivarorganisationen Almega.
  Elisabeth Svantesson (M), ordförande i riksdagens arbetsmarknadsutskott, ville också tona ned problemen. Hon hävdade att Sverige har klarat krisåren utan att lönerna pressats nedåt och att frågan om usla arbetsvillkor har överdrivits.
  – Det finns enskilda arbetsgivare som utnyttjar personer på ett felaktigt sätt. Så har det varit länge, det är inget som den här regeringen har uppfunnit.

Deras uttalanden fick övriga panelmedlemmar att protestera. Johan Lindholm, nyvald förbundsordförande för Byggnads, menade att det är att blunda för verkligheten att påstå att det bara handlar om ett fåtal oseriösa arbetsgivare.
  – Det här är vardagsmat för oss. Vi möter ständigt personer från andra länder i Europa som kommer hit och utnyttjas. Där behöver vi i facket politisk draghjälp. Våra verktyg är slöa, de behöver vässas.
  Tobias Baudin, förste vice ordförande i LO, hänvisade till statistik från Kommunal som visar att en genomsnittlig medlem i åldersspannet 20 till 29 år tjänar 9 960 kronor i månaden före skatt. Siffran dras ned av att så många jobbar deltid.
  – Att så det kommer politiska förslag om att den lönen ska sänkas med 25 procent tycker jag är skamligt och oacceptabelt.

Tobias Baudin lyfte fram en höjning av taket i a-kassan som en viktig åtgärd för att motverka lönepress. Josefin Brink (V), ledamot i arbetsmarknadsutskottet, efterlyste lagstiftad rätt till heltid. Lena Hallengren (S), vice ordförande i socialutskottet, betonade skolans roll.
  – Jag är övertygad om att det krävs stora utbildningsinsatser. Utan det blir många andra insatser bara plåster på såren.