En liten människa
med stora drömmar
lämnade spår i skolans luft.

Dagboks-fragment 2007-03-07