Torsdag är Folkpartiets dag i årets Almedalsvecka. Partiet kämpar i skuggan av Moderaterna i alliansregeringen. Partiordföranden hoppas på ökat stöd för sitt parti genom att profilera sig på ändrad arbetsrätt och a–kassa.
  Han tycker att Folkpartiets förslag liknar det som i Danmark kallas ”flexicurity”, ökad flexibilitet där arbetsgivaren lättare kan säga upp just dig, men samtidigt ökad trygghet genom bättre arbetslöshetsersättning.
  – Nuvarande turordningsregler, som bygger på principen sist in–först ut, är omoderna. Det är inte anställningstid utan kompetens hos medarbetarna som avgör om våra företag ska klara konkurrensen med kineser och andra, säger Jan Björklund.

Han tycker inte att det fungerar bra med dagens möjligheter för arbetsgivare och fack att lokalt komma överens om undantag från sist in–först ut om företaget vill behålla någon som anses ha viktig kompetens och istället låta någon annan få sluta.
  – Det fungerar säker bra i större företag. Men inte i små och medelstora företag som inte har lika stora möjligheter till omplaceringar och annat, säger Jan Björklund.
  Han tillägger att enligt Folkpartiets förslag måste arbetsgivaren också i fortsättningen förhandla med facket vid en uppsägning. Och i slutändan ska arbetsdomstolen precis som i dag kunna pröva om det finns saklig grund för uppsägningen.
  – Jag tror inte att det blir några problem för domstolen att pröva om arbetsgivaren har haft rätt i om någon har nödvändig kompetens eller inte, säger Folkpartiledaren.

I dag är det 1,5 miljoner löntagare som har valt att stå utanför a–kassan som av många kritiseras för att vara för dyr att vara med i och som har regler som gör det allt för svårt att få någon ersättning vid arbetslöshet.
  Av dem som får ersättning är det på grund av nuvarande tak bara en av tio som får arbetslöshetsersättning som motsvarar 80 procent av tidigare lön.
  – Vi vill höja taket från dagens 18 700 kronor till samma tak som gäller för sjukersättningen, 27 500 kronor. Och vi tycker att arbetslöshetsförsäkringen ska vara statlig, precis som sjukersättningen är, säger Jan Björklund.
  Han tycker att det är rimligt att alla måste vara med i denna försäkring.
  – Samhället får ju ändå ge stöd till dem som inte klara sin försörjning, säger Jan Björklund.
  Därför tycker han att det är rimligt att de fackliga a–kassorna ersätts med en statlig arbetslöshetsförsäkring.

Alliansregeringen införde differentierade a–kasseavgifter. De som arbetar i branscher med hög arbetslöshet får betala en högre avgift.
Folkpartiet vill nu gå tillbaka till att alla betalar lika mycket för sin arbetslöshetsförsäkring.
  Därmed finns en spricka i regeringen kring en av huvudpunkterna i Alliansens jobbpolitik.
  – Vi måste erkänna att det inte har fungerat bra med att ha differentierade avgifter till a–kassan, säger Jan Björklund.
  Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och de fackliga organisationerna vill också de höja taket för ersättning och införa samma a–kasseavgift för alla. Folkpartiet kan inte tänka sig att rösta igenom dessa förslag tillsammans med oppositionen i riksdagen.
  – Våra förslag är ett paket där allt måste vara med. Vi kan inte behålla dagens turordningsregler men förbättra villkoren i a–kassan och utan att göra den statlig och obligatorisk. Då får vi en obalans som leder till ökad arbetslöshet, säger Jan Björklund.