Jag tror inte det är många av Sverigedemokraternas väljare som inser att partiet är ett parti för de rika.
  Det var de redan tidigare, men blir det än mer efter att ha gått med på ett femte jobbskatteavdrag, som i pengar räknat främst gynnat dem med hög inkomst.
  Att Sverigedemokraterna var ett parti för rika redan tidigare är rätt självklart när man konstaterar att de i cirka 90 procent av fallen röstat med den borgerliga alliansregeringen. De röstar dessutom på liknande sätt i de flesta kommuner och landsting.

Tanken med jobbskatteavdraget var att skapa mer motivation för att få människor som är arbetslösa eller sjukskrivna att börja jobba. Men med tanke på hur låga ersättningar och hur mycket hårdare regler det har blivit under den borgerliga regeringsperioden, så finns den motivationen sen tidigare. Redan innan deras försämringar var reglerna och ersättningarna så låga att få inte var motiverade till att söka jobb.
  Men det som har försämrats rejält, och som jobbskatteavdragen får sina pengar ifrån, är skolorna, barn- och äldreomsorgen, skötseln av vägar och järnvägar.

Kort sagt så får människor som behöver samhällets hjälp, gamla, sjuka och barn, betala för att din välbetalda chef, eller andra välbetalda, ska få flera tusenlappar mer i plånboken.
  Du själv med en vanlig lön, om du har turen att ha jobb, får högst någon hundralapp, samtidigt som förutsättningarna för dina barn och föräldrar försämras.
  Tillhör du däremot de olyckligas skara att vara utan jobb eller sjuk kan du inte räkna med att varken de borgerliga eller Sverigedemokraterna bryr sig om din framtid. Det är viktigare att göra de rika ännu mer rika.

Jerker Nilsson,
Vänsterpartiet Älmhult