Under Vänsterpartiets dag under politikerveckan passade de på att presentera hur de vill gå tillväga för att förhindra vinster i välfärden – en viktig profilfråga för V.
  – Vårt förslag gör att varje skattekrona används för det den är avsedd samtidigt som välfärden kan styras dit behoven är störst, sa Jonas Sjöstedt när han presenterade förslaget.

För skattefinansierade verksamheter inom vård, skola och omsorg ska det med Vänsterpartiets lagstiftning inte vara tillåtet med vinstuttag i någon form. Överskottet ska stanna i verksamheten, sparas eller återinvesteras.
  – Det är inte en fråga om valfrihet eller inte utan en fråga om vinster i välfärden eller inte, sa Jonas Sjöstedt.
  Vinstdrivande företag som vill fortsätta driva verksamhet får ombildas till en särskild bolagsform, berättade partiets ekonomiska talesperson Ulla Andersson:
  – Det möjliggör många olika utövare i välfärden även om företagens rätt att själva bestämma var de ska verka inte kommer att gälla längre.
  Vänsterpartiet vill alltså ta bort den fria etableringsrätten. De företag som med skattemedel fortsätter driva verksamhet utan vinstintresse får då inte längre rätt att själva bestämma var och när de ska etablera sig. Det ska istället lokala beslutsfattare göra. LOV, lagen om valfrihet, upphör därmed.

LO-kongressen kom till liknande slutsatser som Vänsterpartiet för en dryg månad sedan. Kongressen beslutade att säga nej till vinster i vård, skola och omsorg (även om man inte hade någon modell för hur det ska gå till) och man beslutade också att verka för att LOV ska rivas upp.
  Av Kommunals avdelningsordföranden är en majoritet emot vinster i vård, skola och omsorg. Det visade en undersökning som KA gjorde och som nyligen presenterades i vår serie om vinster i välfärden. Där skrev vi också om den lagstiftning som finns i Norge som förhindrar vinstuttag i friskolor. En lagstiftningsmodell som Vänsterpartiet säger sig inspirerats av.