Fredrik Reinfeldt (M).Fredrik Reinfeldt.
Foto: Scanpix

1. De rödgröna partierna anklagar regeringen för att sakna idéer för att minska arbetslösheten och rädda miljön. Vad svarar statsminister Fredrik Reinfeldt på det?
  – Sysselsättningen har vuxit sedan alliansen bildade regering 2006. Och detta i en tid då arbetslösheten ökar i vår omvärld. Vi är också bäst i Europa på att ha ordning i de offentliga finanserna. Det är något som internationella bedömare ger oss beröm för.

2. Vad tycker du är den största skillnaden mellan Moderaterna och Socialdemokraterna?
  – Vi är båda partier som fick omkring 30 procent i det senaste valet. Båda partierna måste samverka med andra partier för att få igenom sin politik. Det som främst skiljer partierna åt är att vi satsar på arbetslinjen, medan Socialdemokraterna satsar på bidragslinjen även om de i ord har anslutit sig till vårt motto att sätta jobben främst.

3. EU–kommissionen uppmanade i sin landrapport Sverige att sänka lönerna och försämra anställningstryggheten för att skapa fler jobb. Den uppmaningen ströks vid EU:s toppmöte. Vad tycker du om EU–kommissionens rekommendation?
  – Den är ingen uppmaning vi ska följa. Jag tror mer på den flexibla arbetsmarknad vi har inom Norden och som är unik inom EU. I stället för sänkta löner ska vi tvärtom se till att lönerna höjs i Sverige.

4. LO har uppmanat dig att tydligt markera att rekommendationer om löner inte är något EU överhuvudtaget ska ägna sig åt. Är du beredd att försvara den svenska modellen där fack och arbetsgivare sätter lönerna?
  – Det gör jag hela tiden. Vi försvarar den svenska modellen när så behövs.

5. Europafacket har föreslagit en social pakt där de tillsammans med arbetsgivare och politiker försöker lösa EU:s kris, med respekt för grundläggande fackliga rättigheter och utan ensidiga nedskärningar som ökar arbetslösheten och fattigdomen. Är du beredd att gå med i en sådan pakt?
  – Jag känner inte till förslaget så det kan jag inte ta ställning till. Men vi har redan en dialog med fack och arbetsgiv­are, den finns där redan. Länder som har levt över sina tillgångar kan dock inte avstå från att göra de besparingar som är nödvändiga.

6. När Wanja Lundby–Wedin avgick som LO:s ordförande beklagade hon att hon hade haft så svårt att få kontakt med dig som statsminister. LO:s nye ordförande, Karl–Petter Thorwaldsson, känner du sedan den tid du var ordförande i MUF och han i SSU. Betyder det att din relation till LO nu kan förändras?
  – Det vet jag inte. LO måste inse att det är ett problem i kontakten med andra partier när de är så hårt knutna till Socialdemokraterna och att LO:s ordförande sitter i Socialdemokraternas verkställande utskott. Detta trots att en stor del av LO:s medlemmar inte är socialdemokrater.

7. Någon har efter Sveriges insatser i fotbolls–EM sagt att nu vet hela svenska folket hur det känns att vara Djurgårdare, som du är. Vad har du för kommentar till det?
  – Vi är ett hårt prövat släkte.