Christer Ågren bekräftar att LO:s ordförande Karl–Petter Thorwaldsson och Svenskt Näringslivs vd Urban Bäckström träffades i Almedalen och då diskuterade möjligheten att återuppta förhandlingarna om ett nytt huvudavtal.

Men Christer Ågren håller inte med Karl–Petter Thorwaldsson om att diskussion om ändrade turordningsregler får vänta tills andra frågor är lösta. Han säger att frågan redan nu finns med i förhandlingarna om ett nytt omställningsavtal, ett avtal till stöd för uppsagda anställda att hitta ett nytt arbete.
  – LO vill i detta avtal ha en överenskommelse om kompetensutveckling. Då säger vi att i så fall måste LO gå med på att turordningsreglerna också blir mer kompetensbaserade. Kan vi bli överens om detta så kan vi tänka oss att gå vidare och diskutera möjligheten att förhandla om ett nytt huvudavtal, förklarar han.

I de diskussionerna vill Svenskt Näringsliv då tala om ändrade konfliktregler.
  – Vi vill ha trögare ventiler för att sätta igång en konflikt och få bort möjligheten till sympativarsel, säger Christer Ågren.
  Han tillägger att motsvarande diskussioner pågår med privattjänstemännen inom PTK.
  – Där har vi kommit längre. LO:s ledning är ju helt ny och har haft annat att tänka på den senaste månaden, förklarar han.