Eva Vingård är professor i arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet. I ett nytt forskningsprojekt betalt av AFA Försäkring har hon jämfört landets kommuner och landsting med varandra.
  – Det var nästan dubbelt så höga sjuktal i de som var sjukast jämfört med de som var friskast, trots att verksamheterna är så lika. Det förvånade oss något, berättade hon när forskningsresultaten presenterades i Almedalen.

Forskarna gick vidare utifrån statistiken och gjorde intervjuer för att ta reda på vad som kännetecknar friska kommuner och landsting. Vid seminariet sammanfattade Eva Vingård resultaten i fem punkter:
  • Bra chefer
  I de kommuner och landsting som låg bra till fanns många chefer som var bra på uppföljning och att ge feedback.
  – De här ledarna var oerhört engagerade i sin verksamhet. De var tillgängliga och tog ett ansvar för att prioritera när det blev för mycket.
  • Tydligt intresse för medarbetarna
  Kommunerna och landstingen som klarade sig bra satsade på att utbilda sin personal – även när det inte var glasklart att utbildningen omedelbart skulle komma till nytta.
  – Ville man förkovra sig i något annat än det man höll på med så uppmuntrades det.
  • Rak kommunikation
  Goda arbetsgivare uppmuntrade personalen att ha åsikter om verksamheten.
  – Det var högt i tak. Man kunde föra fram både positiva och negativa synpunkter och blev inte straffad för det.
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  – Arbetsmiljöarbetet var en integrerad del i jobbet. Det var inte något man gnällde på, utan det fanns alltid med.
  • Bra rehabilitering
  Arbetsgivarna som lyckades bra samverkade med andra aktörer och ansträngde sig för att anställda som varit sjuka skulle få komma tillbaka till jobbet, även om det innebar att de blev tvungna att tänja på ett stelbent regelverk.
  – Det var nästan på gränsen till civil olydnad som en del arbetsledare sysslade med. Man såg till att fixa det.

Eva Vingård efterlyste också någon form av forum där kommuner och landsting som har lyckats skapa bra arbetsplatser kan dela med sig av sina erfarenheter. I dag når kunskapen ofta inte utanför den egna organisationen.
  – Två kommuner kan ligga bredvid varandra, en frisk och en sjuk. Man har inget utbyte och inga kontakter. Där tror jag att man kan vinna väldigt mycket.