Trepartssamtal – det vill säga samtal mellan regering, fack och arbetsgivare – har pågått sedan i höstas för att finna lösningar på den höga ungdomsarbetslösheten.
  Regeringen vill att det ska tecknas fler kollektivavtal om yrkesintroduktion och att det anställs fler inom de avtalsområden som redan innehåller den möjligheten.
  Kommunal, Handels och IF Metall har redan avtalsområden med överenskommelser om yrkesintroduktion.
  Tanken är att parterna själva ska komma överens om anställningsformer och hur mycket utbildning som ska ingå.

Statsminister Fredrik Reinfeldt presenterade förslaget vid Moderaternas pressträff på tisdagen där han sade att han hoppas att pakten finns på plats i höst.
  Om fack och arbetsgivare hittar former som gör att fler unga kan komma ifråga för yrkesintroduktion är regeringen beredd att ge bidrag till exempelvis handledarstöd.
vvFredrik Reinfeldt talade om att en liknande satsning i Norge gett goda resultat. Om den svenska jobbpakten skulle fungera och ge ungefär samma resultat kan det betyda att runt 30 000 ungdomar skulle få arbete i form av yrkesintroduktion, enligt Fredrik Reinfeldt.