Naglar ristar
öppen iris

gräver rännor
i det nakna

Fina flickor skriker inte

Späda axlar
sväljer eld

till is