Diskussion om euron och fria fackföreningar.Foto: Liv Beckström

Kerstin Ahlberg, forskningsred, Per Hilmersson chef LO/TCO/SACO:s Brysselkontor, Håkan A Bengsson, Arena, moderator, Tony Johansson doktorand i ekonomisk historia i Lund, samt Claes-Mikael Jonsson, jurist LO. Diskuterar, i frisk blåst, huruvida Euron och fria fackföreningar är en omöjlig kombination. Som synes är ämnet fortfarande i hög grad ett manligt projekt. 

Hur löd panelens svar på frågan: Är euron och fria fackföreningar en omöjlig kombination?
  Sammanfattningsvis: Ja, tyvärr ser det inte bättre ut.
  Slutklämmen från ekonomhistorikern och socialdemokraten Tony Johansson:
  Arbetarrörelsen måste ge sitt stöd för de utsatta löntagarna i södra Europa. DN:s Peter Wolodarski står till vänster om svensk socialdemokrati som det ser ut just nu.
  Vi som, insvepta i filtar, höll ut i snålblåsten hade en mycket givande timme.

Fotnot: Jag twittrar under Almedalsveckan, följ mig på http://twitter.com//livbeckstrom.