”Varför är socialdemokraterna så rädda för en Quick-fix? Det finns stora behov i kommuner och landsting, men när Socialdemokraterna pratar om satsningar handlar det om kompetensråd och terapiverksamhet på arbetsmarknaden. Varför säger inte Socialdemokraterna: vi anställer 100 000 i välfärden om vi vinner valet 2014?” undrade tidskriften Tidens chefredaktör Daniel Suhonen på seminariet ”Med unga som murbräcka – högerns strategier för Fler låglönejobb”.
  Frågan skickades ut men fick aldrig något svar. Kanske kommer det senare i veckan?

Seminariet spretade även om ungdomars villkor på arbetsmarknaden var dess nav. Dessutom startade det 20 minuter efter utsatt tid vilket borde vara en dödssynd när schemat är späckat och man för varje val tvingas välja bort mycket annat.