Endast Vänsterpartiet kräver att den tre år gamla statliga utredningen tas fram ur regeringens byrålåda för att bli underlag för en lag som stärker löntagarnas och arbetssökandes rättigheter på jobbet.
Utredningen föreslår bland annat att skärpta regler när det gäller övervakning med kamera, kontroll av e-post och internetsurfande samt hälso– och drogkontroller.
  Dessutom föreslår utredningen ett stopp för arbetsgivare att kräva av arbetssökande utdrag från Försäkringskassan om sjukskrivning och vård av barn, kreditupplysningsföretag om skulder eller ur straffregistret om tidigare brott, om inte det inte finns stöd för kontroller enligt lag som gäller till exempel för att arbeta med barn.

Vid Rättskyddets seminarium presenterades rättsfall där anställda blivit av med jobbet på grund av att det i dag saknas klara regler om skydd för den personliga integriteten vilket arbetsgivare kan utnyttja när de vill kontrollera och göra sig av med anställda.
  Enligt Rättskyddet är det många som inte vågar protestera mot kränkande övervakning och kontroller av rädsla för att förlora jobbet.
Företrädare från samtliga riksdagspartier utom Miljöpartiet och Sverigedemokraterna var närvarande och gav sin syn på integriteten i arbetslivet. Alla var överens om att det kan behövas tydligare regler. Men allianspartierna värjde sig mot kravet om skärpt lagstiftning.
  – Det är en komplicerad fråga och svårt att ta fram klara regler i en lagstiftning, menade Ann–Charlotte Hammar Johnsson, Moderaterna.
  Hon fick stöd av Johan Pehrson, Folkpartiet, som tycker att integritet i första hand är en fråga för fack och arbetsgivare att reglera i avtal.

Susanne Lundberg tycker inte att detta är en avtalsfråga.
  – Personlig integritet är en mänsklig rättighet. Den ska i första hand regleras i lag, säger hon.
  Teres Lindberg, Socialdemokraterna, uppmanade regeringen att verka för en lag som gör det tydligt vad som gäller när arbetsgivaren vill övervaka och kontrollera.
  – Ta initiativ till en ny utredning för att lösa detta, säger hon.
  Josefin Brink, Vänsterpartiet, tycker inte att det behövs en ny utredning.
  – Ta fram den tre år gamla utredningen och följ förslagen i den. Komplettera dessa med en rätt för fackliga organisationer att med tolkningsföreträde stoppa kontroller som är integritetskränkande, säger hon.

Josefin Brink vill ha ett snabbt stopp på de allt mer vanligt förekommande kraven på arbetssökande att de ska visa utdrag ur olika register.
  – I dag finns till exempel omkring en och en halv miljon personer i belastningsregistret för olika typer av brott. Det är omkring en fjärdedel av arbetskraften som finns i registret. Hur ska de komma in på arbetsmarknaden om de varje gång de söker jobb måste visa arbetsgivaren vad de tidigare har dömts för, frågar hon.
  Susanne Lundberg hoppas att de andra partierna stöder Vänsterpartiets krav.
  – Det lät ju lite hoppfullt i dag att de andra partierna i alla fall tycker att något borde göras för att stärka skyddet för den personliga integriteten, säger hon.