– Att så få kommuner ger sina anställda rätt till heltid är omodernt, oekonomiskt och ologiskt. I grunden tror jag att det är ett genusproblem. Man har inte betraktat de jobb som finns inom välfärdstjänsterna, barnomsorg och äldreomsorg som riktiga jobb. I stället börjar man prata om önskad sysselsättningsgrad. Det är mer bekvämt för organisationen, säger Kommunals ordförande Annelie Nordström i ett pressmeddelande.

Två tredjedelar av Sveriges kommuner har svarat på frågan om det finns ett skriftligt avtal om rätt till heltid.
  KA har tidigare visat att det är vanligare med heltid i kommuner med vänstermajoritet. Enligt KA:s undersökning finns rätt till heltid i 46 procent av de vänsterstyrda kommunerna. Det kan jämföras med 31 procent av de alliansstyrda kommunerna. Enligt KA:s undersökning är dock rätt till heltid vanligast i kommuner med blandat styre.
  Samtidigt har Socialdemokraterna lovat rätt till heltid i tio år. Ändå finns inte det i alla S-styrda kommuner. I mitten på juni kom ett utspel från S om att kommuner och landsting där Socialdemokraterna styr ska erbjuda rätt till heltid senast 2014. Tre S-kommuner som KA varit i kontakt med vågar dock inte lova att det går så fort.

Tre av fyra kommuner som infört rätt till heltid har delade turer, enligt Dagens Arena. I hälften av kommunerna som infört rätt till heltid har det blivit mer vanligt med delade turer och kombinationstjänster.
  När KA frågade om rätt till heltid lett till att fler delade turer införts svarade 52 procent ja på frågan. Samtidigt ansåg 73 procent av Kommunals sektioner att det uppstått negativa effekter av rätt till heltid. KA har tidigare berättat hur antalet delade turer ökat i äldreomsorgen i Karlstad.
  I avtalsförhandlingarna med SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, drev Kommunal att användandet av delade turer ska begränsas. Resultatet blev att en arbetsgrupp ska se över frågan.
  I tidigare avtalsrörelser har Kommunal drivit rätt till heltid, en arbetsgrupp arbetar nu med den frågan. Som ett resultat av detta arbetar nu tio kommuner med handlingsplaner för att införa rätt till heltid.