Apropå den låga fackanslutningen bland ungdomar talade Malin Hansson från Arbetarrörelsens tankesmedja på ett Tidenseminarium om att många unga hoppar mellan arbeten i olika branscher. Som ett sätt att organisera unga trots detta lyfte hon fram ”En väg in” som LO-distriktet i Stockholms län driver (där medlemskapet följer den unga oavsett om hen byter bransch).

Varför går unga inte med i facket? Det är för dyrt och man vet inte vad facket gör, var Malin Hanssons svar efter att ha talat med och undersökt villkoren för unga i Stockholms län. Facken måste också bli mer än en klubb för dem som redan är med. De unga måste släppas in och deras situation och villkor måste tas på allvar mer än vad som är fallet i dag, menade Malin Hansson.