Under Almedalsveckans andra dag träffade den nyvalda LO–ledningen Svenskt Näringslivs ledning.
  – Vi enades om att efter sommaren återuppta diskussionerna om ett nytt huvudavtal. Vi börjar med frågor där vi lättast kan komma överens, som hur vi kan göra det lättare för ungdomar att få in en fot på arbetsmarknaden, säger LO:s ordförande Karl–Petter Thorwaldsson.
  Han tror att lösningen de kan enas kring bygger på de samtal fack och arbetsgivare nu för tillsammans med regeringen om ungdomsarbetslösheten.

För några år sedan avbröt Svenskt Näringsliv de diskussioner som då pågick om ett nytt huvudavtal. Orsaken var ett missnöje med att LO inte ville gå med på förändrade turordningsregler vid uppsägning. Den frågan skjuts på framtiden denna gång.
  – Vi tar den när vi har kommit överens om andra frågor, säger Karl–Petter Thorwaldsson.