Hälften har varit utsatta och nästan en tredjedel har varit rädda, visar KA:s egen undersökning  i KA 10/12.  Värst drabbas anställda under 26. ”Jag minns klumpen i magen när jag nästan varje morgon en tid tog hand om en man som kunde både sparka och spotta på en, vilket humör skulle han vara på i dag?”, skriver vår reporter Cecilia Alstermark. Hon började komma ihåg sina känslor från arbetsvardagen i hemtjänsten när vi planerade artikelserien: ”Och först nu minns jag att rädsla var en stor del av jobbet när jag arbetade i vården.” (KA 11/12).

Slag, bett och nya blåmärken varje dag. Om detta berättar personliga assistenten Mia i samma nummer. Hon tycker det är dubbelt kränkande att förlora pengar på att bli slagen. Därför är det bra att Kommunal fått igenom avtal om bättre ersättning för olyckor och våld på jobbet, och förhoppningsvis kommer även arbetsgiv­arna inom SKL-avtalet säga ja till samma förbättringar för kommun- och landstingsanställda.  För det är absolut inte okej att först få stryk på arbetet och sedan få löneavdrag för att man tvingas stanna hemma av skadorna!
 Vad ska man behöva tåla? Grundprincipen är nolltolerans, menar skyddsombudet och skötaren Anders Wallenius, intervjuad här. Ändå väljer de flesta att låta bli. Inte minst av rädsla för hot genom att personuppgifterna blir offentliga. Man tiger och tolererar även sånt som gör ont i både kropp och själ.  Polisen Mats Karlsson säger det självklara, som samtidigt är det svåra:  Får man ett slag och känner smärta är det ett brott som ska anmälas.  Arbetsgivaren behöver bli mer aktivt förebyggande och även stöttande: Nästan hälften av de unga känner inte till rutiner runt hot och våld och 35 procent av dem har känt sig rädda. Patricia, som tvingades vittna när en kollega blev hotad, fick inte någon form av stöd från sin arbetsplats eller chef. Det bygger inte framtidstro och engagemang på arbetsplatsen.

Rädslan för repressalier, som hämnd, via rättssystemets offentlighet är oroande och bör tas på allvar. Det betyder att mörkertalet för våldet i vården är stort – vilket gör KA:s undersökning extra viktig.
Hot och våld i vården är skrämmande vardag för en växande grupp. Med bra försäkringar, rätt rutiner och rättssäkerhet kan mycket förebyggas. Psykiskt sköra människor kommer fortsätta vara våldsamma.  Men det är skrämmande att det anses vara en del av jobbet.  Att vara rädd varje dag, nej, det är inte okej! Aldrig någonsin.