SVAR: Dina misstankar om torkskada är nog riktig och tujor, som har ett grunt rotsystem, är känsliga mot uttorkning. Du gjorde helt rätt när du tog bort allt det bruna, men jag befarar att hela plantan kommer att dö eller redan är helt död. 
  Orsaken vet jag inte säkert. Den kan vara ren vattenbrist eller någon rot- eller gnagskada.
  Att använda gräsklipp är bra på många olika sätt och är nog inte orsaken till skadan. Gräsklippet ökar mullhalten i jorden på lite sikt, håller fukten kvar i marken, håller undan ogräs och stimulerar markens mikroliv.
  När det är färskt tillför det även näringsämnen, som gör att man inte behöver gödsla så mycket. Finns det fortfarande liv i plantan kan du ta bort allt dött och hoppas på det bästa.
  Men det brukar inte bli så bra. Kanske är det bättre att försöka skaffa en ny, större tuja att ersätta den skadade med.