Klarsyntheten vilar i rummet
nu får jag balansera den in i mig
jämvikten mellan mina bergstoppar
o djupaste dalar
har blivit den stig jag vandrat
Nu står jag där och ser ut över
mitt inre landskap
ser de olika stigarnas färdriktningar
Jag knyter mina skor!