Reglerna i sjukförsäkringen ändrades 2008. Syftet var att fler skulle komma tillbaka till jobbet snabbare. Men i stället är det vanligt att sjuka tvingas lämna sina jobb. Bilden bekräftas av Försäkringskassan som slår fast att uppsägningar av sjuka är absolut vanligast i kommuner. Landsting kommer på andra plats. 
  178 sektioner har svarat på KA:s enkät. 48 procent svarar att fler sjuka sägs upp sedan rehabkedjan infördes. 2010 varslades 148 personer när de var sjuka. Facket bedömer att 145 av dessa sades upp på grund av sjukdom. Och uppsägningarna av sjuka fortsätter.
  – Finns inget arbete är det tack och adjö. Det finns ingen medmänsklighet, säger Jarmo Heinonen, Kommunal i Katrineholm.

Redan innan rehabkedjan infördes befarade fackets jurister att det skulle bli så här. Annett Olofsson på LO-TCO Rättsskydd drev tidigare en hel del tvister där medlemmar sagts upp på grund av nedsatt arbetsförmåga. Men de har försvunnit. Hon tror att många känner sig tvingade att acceptera en uppsägning.
  – Man tar inte en tvist när man är försatt i en ekonomisk tvångssituation där man inte har rätt till sjukpenning och inte rätt till lön.
  Annett Olofssons råd är att man inte ska lämna ett fast jobb.
  – För  många är det bästa att få stanna kvar hos arbetsgivar-en, man är inte den mest eftertraktade när man är arbetslös. Om man har nedsatt arbetsförmåga är det inte lätt att få ett nytt jobb, säger hon.

Många sjukskrivna blir utköpta av sin arbetsgivare, alltså de erbjuds en summa pengar för att ge upp sitt fasta jobb. Nio av tio av de sjuka som varslades om uppsägning fick en ekonomisk uppgörelse 2010. Många fackliga företrädare vittnar om att arbetsgivarna har svårt att omplacera. I Piteå har de som sagt upp sig fått sex månadslöner. Agneta Nilsson, Kommunal, berättar att hon försökt stötta dem att stanna kvar.
  – Men de är trötta och ger upp. Arbetsgivarna är starka, kvinnorna klarar inte av att möta dem. Det är jätteduktiga kvinnor. Många är sönderslitna av jobbet, men det går inte att bevisa, säger Agneta Nilsson.

Ewa Hjorth på Kommunal i Sala säger att sex månadslöner kan kännas lockande för den som varit sjukskriven länge.
  – De är ju dåliga, det är inga som blir pigga för att de blir utköpta från kommunen. De blir ännu sämre när de får ännu mindre pengar. Då känns det som att man lockar med sex månadslöner, säger Ewa Hjorth.
  Flera fackliga företrädare som KA talat med uppger att det blivit svårare att förhandla fram några månadslöner extra utöver uppsägningstidens. 
  – Nu säger de upp folk bara. Klimatet är tuffare. Det är inte lika svartmålat att bli uppsagd av personliga skäl, säger Henrik Wahlin, Kommunal Alingsås.
  I Kristinehamn rapporterar facket att de sjuka som sägs upp får 80 procent av sex månadslöner och arbetsbefrielse.
  Men mörkertalet är stort. Många sektioner svarar att uppgörelser görs i det tysta utan facket. 
  – Det kan finnas risk att de förlorar rätten till a-kassa,  det beror på hur arbetsgivaren skrivit. Vi rekommenderar aldrig någon att göra en uppgörelse, säger Monica Johansson, Kommunal Timrå.

För många blir det extra tufft.  43 procent av dem som varslades 2010 var utförsäkrade, visar KA:s enkät.
  Enligt Kommunal har Kristinehamn under 2010 träffat ekonomiska uppgörelser med fyra personer som var utförsäkrade, alltså inte längre har rätt till sjukpenning
  – De blir ledsna, många är över 60. Det är inget värdigt slut på 30 års anställning i kommunen, säger Håkan Appel, Kommunal Kristinehamn.
  En del  tar ut pension, andra får a-kassa eller hamnar i FAS 3.
  – I väldigt få fall har vi sett att det kan leda till försörjningsstöd, säger Håkan Appel.

Fotnot: KA:s undersökning gäller åren 2007 till 2010 och har skickats till 321 av Kommunals sektioner, 178 svarade. Sektionernas svar gäller de uppsägningar som de känner till. Läs mer om resultaten i PDF-dokumenten som finns länkade ovan.

Rehab-kedjan 

Den som blir sjukskriven prövas i flera steg i rehabiliteringskedjan. Prövningen gäller arbetsförmågan och rätten till sjukpenning.
• Dag 1-90 prövar Försäkringskassan om du kan klara ditt vanliga jobb och om det kan anpassas.
• Dag 91-180 prövas om du klarar ditt arbete eller något annat som arbetsgivaren erbjuder.
• Dag 181-365 prövas arbetsförmågan mot arbeten på den vanliga arbetsmarknaden. Det gäller inte om Försäkringskassan bedömer att du med stor sannolikhet kommer att kunna gå tillbaka till ett arbete hos din arbetsgivare efter dag 180. Undantag finns.
• Dag 366 bedöms du mot arbeten på den vanliga arbetsmarknaden. Undantag finns.

Det här gäller

• Utförsäkrad
Sjukpenning kan du få i max 914 dagar. Först på 80 procent i 364 dagar, sedan på 75 procent i 550 dagar. Sedan deltar de flesta i arbetslivsintroduktion och får aktivitetsstöd som är i nivå med a-kassan. Om man inte har rätt till a-kassa och har fyllt 25 år får man 223 kr före skatt. Efter det får majoriteten sjukpenning.  Några får arbete – de flesta på deltid i en subventionerad anställning, några får a-kassa och några tvingas söka försörjningsstöd. 
• Uppsägning av personliga skäl
Nedsatt arbetsförmåga kan vara saklig grund för uppsägning av personliga skäl. Innan uppsägning ska omplacering prövas.
•Ekonomisk uppgörelse 
Kallas även avgångsvederlag och utköp. Om det finns saklig grund för uppsägning, behöver inte arbetsgivaren betala mer än lön under uppsägningstiden. Ofta sex månadslöner.