– Vi måste börja prata om förekomsten av dessa problem. Det här är inte individens eget ansvar. Men det verkar som att chefer och arbetsgivare inte alls är engagerade i den här frågan trots att det är ett grundläggande arbetsmiljöproblem som är deras ansvar att hantera, säger Yeshiwork Wondmeneh, utredare på Kommunal.

Slutsatserna kommer från en intervjuundersökning om arbetsmiljö som Kommunal genomfört med medlemmar med utländsk bakgrund.
Många av dem har ett akademiskt yrke som de inte har möjlighet att utöva oavsett om de validerar, läser språk eller har andra extrakompetenser.
  När de sedan börjar jobba inom något av Kommunals yrken får de inte samma chans till heltidsanställningar, tillsvidareanställningar eller lönenivåer som övriga.
  Dessutom utsätts de ofta för kränkningar och diskriminering från omsorgstagare eller anhöriga.
  – Några har blivit grovt mobbade också av kolleger, men det som är gemensamt för samtliga är att de blivit kränkta av omsorgstagare, säger Yeshiwork Wondmeneh.

”Mannen sa öppet att han inte ville ha mig hemma hos sig ’du får skicka henne tillbaka, men själv är du välkommen’ sa han till kollegan. Jag stod utanför och väntade på henne tills hon blev klar” berättar Bella i undersökningen.
  Vad kan Kommunal göra?
  – Mer. I dag är Kommunal inte trovärdiga eftersom representationen inte speglar medlemmarna.  Nu måste Kommunal lyfta hur relationer på arbetet påverkar arbetsmiljön och verkligen försöka påverka där, säger Yeshiwork Wondmeneh.

Intervjuundersökningen bygger på djupintervjuer av 17 medlemmar, slumpvid utvalda ur Kommunals register. En liten grupp – men utredaren Yeshiwork Wondmeneh säger att resultatet och berättelserna bekräftar den forskning som finns.
  Undersökningen ”Det räcker inte att göra rätt” presenteras senare i dag på Kommunals förbundsmöte.

Vanligaste yrkena 

De 4 vanligaste yrkena bland utrikesfödda kommunanställda:
1. Undersköterska
2. Vårdbiträde
3. Personlig assistent
4. Barnskötare
Källa: SKL, 2007