Lotta Lundén arbetar som ombudsman på Kommunals Stockholmsavdelning. Där satte man ihop en grupp på sex personer som alla ville sluta. Hälften lyckades, en av dem var Lotta.
  – Vi hade en dagbok där vi skrev anteckningar och vi hade också en blogg där vi gjorde videoinspelningar och talade om hur det gick en gång i veckan. Boken var pedagogisk och hjälpte till jättemycket. Där skrev man in hur länge man hade varit rökfri.

Hon säger att det också hjälpte till att man var en hel grupp som slutade tillsammans.
  – Vi hade koll på varandra, i och med att vi var på samma arbetsplats. Sen stöttade också de andra som inte rökte.
  Vad är det svåraste med att sluta röka?
  – Motivationen, helt klart. Har man inte den så funkar det inte.
  En annan av deltagarna i gruppen var ombudsmannen Margaretha Johansson. Hon säger att det svåraste med att sluta var själva vanan:
  – Att man gjorde det av bara farten. Det bästa med att sluta är att man mår så himla mycket bättre. Och så luktar man bättre.

Margaretha Johansson och Lotta Lundén får också ge varsitt tips för dem som funderar på att sluta:
  – Tipset är att man själv måste komma till insikt att man vill sluta. För min del handlade det om att jag ville umgås med mina barnbarn utan att lukta gammal askkopp, säger Margaretha Johansson.
  – Jobba på motivationen! säger Lotta Lundén. Det finns bara vinster med det.

Tobaksfria dagen

• Den 31 maj infaller Tobaksfria dagen.
• Har inrättats av Världshälsoorganisationen, WHO.
• Har funnits sedan 1988.
• I år sätts fokus på tobaksindustrin.
• Uppmärksammas på flera håll i landet. Bland annat i Region Skåne och i Västerbottens läns landsting.
Källa: Folkhälsoinstitutet