Förbundsmötet valde följande valberedning: Gullbritt Adolfsson, (förbundsstyrelsen, Kommunal Skåne), Per Brännström, (Västerbotten), Maria Blomgren, (Vänerväst), Mats Nyberg, (Bergslagen), Lena Ottosson, (Sydväst), Anki von Essen-Waldén (Stockholms län), Lena Andersson, (Öst), Lena Byström (förbundskontoret) med Liza di Paolo-Sandberg (förbundskontoret) som sammankallande. Valet var enhälligt.

Ytterligare tre personer var nominerade: Brage Öberg, (Norrbotten), Conny Rapp, (Sydväst) och Bo Hjalmarsson, (Sydost).
  Valberedningen är vald fram till 2014.