Jämställdheten var en av de frågor Thorwaldsson lyfte fram i sitt första tal hos Kommunal i egenskap av ny LO-ordförande. Eftersom ledningen nu består av tre män och en kvinna menade Thorwaldsson att de måste titta extra på jämställdheten. Men det var inte jämställdhetspotterna, som hans eget If Metall ju sa nej till, han ville prata om.
  –  Jag tänker inte lägga mig i vilken teknik som används, vi har duktiga avtalssekreterare som jobbar med det, sa han.

Thorwaldsson underströk sambandet mellan långa föräldraledigheter och att kvinnor får en sämre ställning på arbetsmarknaden. Det lärde han sig mycket om när han ledde den statliga utredningen om föräldraförsäkringen.
  – Här kan ni skälla hur mycket ni vill på kvinnolöner. Det som betyder mest för om mamman och pappan ska dela lika, det är inställningen hos mamman. Här har ni en uppgift , sa Karl-Petter Thorwaldsson.
  Själv lovade han att göra sitt yttersta för att förändra de strukturer som gör att kvinnor från tidig ålder tjänar mindre än män.
  – Kvinnor betalar en enorm självrisk för att de är kvinnor, sa han och lockade fram en spontan applåd från ombuden.

LO och alla medlemsförbund fick också en känga för att ha glömt hur man gör för att stå på de arbetslösas sida. ”Obegripligt” menade Thorwaldsson. Men han sa också att när LO nu ska ta fram ett eget program för full sysselsättning kommer Kommunal ha en viktig roll.
  – Ni är en av de sektorer där det jobbar mest människor och där de största behoven finns för många anställda. Jag vet att ni varit utsatta för mycket stress och press. Därför kommer er åsikt vara mycket värd.
Ytterligare självkritik riktades mot de sjunkande medlemstalen i fackförbunden. Visserligen spelade regeringens höjningar av a-kasseavgifterna en avgörande roll för viljan att vara med i facket, men det är inte hela förklaringen, enligt LO-ordföranden.
  – Vi kan inte bara skylla på våra motståndare. Vi har inte anpassat oss till att arbetslivet ser annorlunda ut. Men är vi tydliga, står vi för jobben, rättvisan och om medlemmarnas ser det, då kommer vi bli ett bättre fack, avslutade han.