Om man ska få ut pengar på inkomstförsäkringen i dag krävs att man har varit medlem i ett år och under den tiden får man inte ha varit arbetslös.
  I en motion till Kommunals förbundsmöte kräver Bergslagen att villkoren ändras så att visstidsanställda och säsongsanställda ska ha lättare att komma in i försäkringen.
  – Som villkoren är utformade i dag exkluderar de visstidsanställda, som är arbetslösa mellan varven men också säsongsanställda, säger Inger Hjärtström.

Inkomstförsäkringen är gemensam för LO-förbunden. Men GS-facken har redan gjort en egen lösning och nu diskuterar Kommunal en liknande med Folksam.
  – Vi tar bort den delen i villkoren som säger att man inte ska ha varit arbetslös under det här året. Tar man bort det innebär det att även visstidsanställda och säsongsanställda har möjlighet att kunna få ersättning om de uppfyller de andra villkoren. Det är en bra förändring, säger Inger Hjärtström.
  Förhoppningen är att ändringen ska gälla från den första januari 2013.