– Det vi inte fick igenom i år får vi ta nästa år, säger ombudsman Britt-Marie Höglund, som förhandlat för Kommunals räkning.
  Kostnaden för avtalet hamnar, precis som alla andra avtal i årets avtalsrörelse, på 2,6 procent. Men nivåhöjningen av lönen beräknar Kommunal till 2,87 procent på en medellön på 20 865 kronor.

Lägstalönerna höjs även de med 600 kronor och övriga ersättningar räknas upp med 2,6 procent från den 1 augusti. Annars gäller avtalet från den 1 juli och 13 månader framåt till och med den 31 juli nästa år.
  Det finns ingen individgaranti, vilket innebär att en del kan få mer än 600 kronor och andra kan få mindre.
  – Vi är nöjda med avtalet, vi hamnade lönemässigt i närheten av andra avtal, säger KFO:s förhandlare Björn Jidéus.
  Anställningsvillkoren har i stort sett lämnats orörda.  Kommunal hade krävt en månads uppsägningstid oavsett anställningsform. Men enligt avtalet är det fortfarande möjligt i vissa fall att bli uppsagd med 14 dagars varsel. 

Två smärre men betydelsefulla förändringar har gjorts:
  • Enskilda överenskommelser med arbetstagaren om en lönesättning där sådant som övertid och ob-ersätttning med mera ingår i lönen, kan från och med nu sägas upp av arbetstagaren och arbetsgivaren. Och det ska, enligt det nya avtalet, dessutom framgå i en sådan överenskommelse vad som är lön och vad som är andra ersättningar.
Detta påminner om det som Kommunal och arbetsgivarorganisationen Vårdföretagarna kom överens om nyligen.
  • Åldersgränsen för lägstalön har sänkts från 19 till 18 år.
  – Det är vi nöjda med. Det kommer in 18-åringar på det här området och det är viktigt att även de omfattas, säger Britt-Marie Höglund.
  Enligt KFO:s Björn Jidéus var det arbetsgivarsidan som föreslog en sänkning till 18 år.
  Men hur vanligt det är att 18-åringar anställs som personliga assistenter kan vare sig KFO eller Kommunal svara på.

Precis som i övriga avtal gick inte kraven om en särskild jämställdhetspott på 100 kronor igenom.
  Efter att Kommunal fick igenom minst 14 dagars uppsägningstid även på Vårdföretagarnas avtal för personliga assistenter nyligen har assistsansavtalen närmat sig varandra.
  – Vi jobbar på att göra avtalen så likvärdiga som möjligt, säger Britt-Marie Höglund.
  Enligt KFO omfattas cirka 28 000 personliga assistenter av avtalet. Av dem är ungefär 5 000 medlemmar i Kommunal.
  – Vi behöver höja organisationsgraden. Då får vi ännu bättre avtal, konstaterar Britt-Marie Höglund.
  De nya lönerna kommer för de allra flesta att betalas ut redan från den 1 juli, enligt KFO.
  – Många företag har redan förberett med lönesamtal och satt igång processen, säger Björn Jidéus.

Det nya avtalet

• Cirka 28 000 anställda omfattas
• Lönerna höjs med i genomsnitt 600 kronor räknat på heltid.
• Ingen garanteras löneökning.
• Lägstalönerna höjs med 600 kronor från16 070 kronor till 16 670 kronor.
• Lägsta timlönen höjs från 93:45 till 96,92 kronor.
• Lägstalönerna gäller dem som fyllt 18 år.
• Övriga ersättningar som jour och ob-ersättning höjs med 2,6 procent från och med den 1 augusti.
• Avtalet gäller från och med den 1 juli 2012 till och med den 31 juli 2013.