Riksdagen hade att ta ställning till ett förslag om att göra det möjligt att i EU inrätta ESM, en stabilitetsmekanism för att lösa eurokrisen. Alla EU–länder måste godkänna förslaget, som kräver en ändring av EU:s fördrag, för att det ska kunna genomföras.
  Socialdemokraterna och regeringspartierna röstade ja till förslaget.

LO har i ett brev uppmanat riksdagen skjuta på beslutet och ta god tid på sig att analysera hur ESM påverkar mänskliga och fackliga rättigheter. Den politiska osäkerheten i Europa talar också enligt LO för att det kommer att dröja innan alla EU–länder har fattat beslut om ESM, det finns alltså tid även för Sverige att avvakta med sitt beslut.
  I sitt brev uppmanade LO riksdagen att ta fram en plan för hur ett socialt protokoll i anslutning till EU:s fördrag. Detta protokoll ska garantera grundläggande fackliga rättigheter även i de fall dessa kommer i konflikt med kapitalets frihet.

Endast Vänsterpartiet ville i riksdagen villkora ett godkännande av ESM med ett krav om ett socialt protokoll.
  Debatten i riksdagen kom mycket att bli ett gräl mellan S och V om vilket parti som sviker eller stöder Europafackets krav om ett socialt protokoll.
  Socialdemokraten Patrik Björck försäkrade att partiet stöder kravet om ett socialt protokoll men att det är viktigt att snabbt få ESM till stånd för att lösa den eurokris som drabbar Europas löntagare.
  Han anklagade V för att i första hand vara emot ESM därför att partiet är emot EU som partiet vill att Sverige ska lämna.

Vänsterpartiets Ulla Andersson menade att S sviker kravet om ett socialt protokoll eftersom det bara kan förverkligas vid en fördragsändring som nu när ESM föreslås bli en del av fördraget.
  Än är det långt ifrån klart att ESM blir av. Alla länder har ännu inte godkänt förslaget.