Nackont.Foto: Björn Svensson

Det har gjorts många studier om hur arbete påverkar kroppen, till exempel vilka rörelser som kan ge skador. Nu har SBU, statens beredning för medicinsk utvärdering, gått igenom en mängd studier och sållat fram de bästa på området nacke, axlar och armar. Här intill finns en lista på samband som nu anses bevisade.

Christer Edling är ordförande i projektgruppen som gjorde SBU:s rapport. Han tycker att ett av de intressantaste resultaten är bevisen för hur psykosociala faktorer påverkar hälsan – till exempel att höga krav kan ge ont i nacken.
  Att något inte finns på listan behöver inte betyda att det är helt ofarligt. Ett exempel är arbete med armar över axelhöjd – man vet att det är skadligt, men de studier som gjorts räcker inte som bevis.
  – Arbete över axelhöjd är sen länge en etablerad riskfaktor, säger Christer Edling.

En sak som förvånar honom är att de flesta studier inte skiljer på resultaten för män och kvinnor.
  – Kvinnor och män är rätt olika när det gäller kroppskonstitution. Kvinnor orkar inte lyfta lika mycket som män och kanske inte har samma muskelkonfiguration, säger Christer Edling.
  Ett arbetsmoment kanske skadar kvinnor mer än män. Om man slår ihop resultaten blir den genomsnittliga skaderisken inte så stor att den kan anses bevisad, och därför åtgärdar man inte problemet. Konsekvensen blir att kvinnor fortsätter att skadas av arbetet.

Skadligt arbete

• Lyfta, bära, skjuta och dra ökar risken för smärta i nacke och axlar, armbåge och underarm.
• Repetitivt arbete ökar risken för smärta i armbåge och underarm.
• Kombination av repetitiva rörelser och kraft ökar risken för smärta i händer och handleder.
• Arbete med datormus under lång tid ökar risken för smärta i axeln, armbåge och underarm.
• Höga krav och låg kontroll ökar risken för besvär i nacken.