LO-TCO Rättsskydd driver rättsliga tvister för LO och TCO förbundens fackliga medlemmar. Förra året ledde det till att över 293 miljoner kronor betalades i olika ersättningar till medlemmar de företrädde.
  – Det är bland annat löner som drivits in från arbetsgivare som in betalat, skadestånd, livräntor och försäkringspengar, säger Dan Holke, VD och chefsjurist på LO-TCO Rättsskydd.
  Det förbund som LO-TCO Rättsskydd har flest ärenden för och som fått mest i ersättning är Kommunal.
  – Det har varit så de sista åren. Tidigare var IF Metall lika stora men så är det inte längre. Delvis beror det på att Kommunal också tillåter att medlemmarna får rättshjälp för sjukpenningsfrågor.

Som KA skrivit tidigare sjunker antalet anmälda arbetsskador dramatiskt i landet. Det märks också bland de ärenden som LO-TCO Rättsskydd driver. 2003 var det 670 av deras ärenden som handlade om arbetsskador, förra året var de bara 144 stycken.
  – Det är främst anmälningarna om arbetssjukdomar som minskar. Delvis tror jag att det beror på en viss uppgivenhet. Medlemmarna tror inte att det är någon idé att driva de här målen, att det är mycket jobb och att de inte får något för det sen. Men så tycker inte vi att det är. Av dem vi får är de många som vinner, säger Dan Holke, VD och chefsjurist på LO-TCO Rättsskydd.

Förbunden med mest ersättning 2011

  Avslutade
ärenden
Nyanmälda
ärenden
Ersättning
(i kronor)
Kommunal   435  366  72 248 000
 SEKO  104  88  45 614 000
 IF Metall  140  82  37 126 000
 GS-Facket  57  35  19 275 000
 Unionen  126  113  13 981 000
 Alla förbund  1 466  1 204  293 166000