Det är ambulanssjuksköterskan Beatrice Zsoka som i en magisteruppsats vid Lunds universitet har undersökt hur ambulanssjukvårdare och ambulanssjuksköterskor i Region Skåne upplever dygnstjänstgöringen.

Zsoka har skickat enkäten till alla som arbetar på Skånes ambulansstationer och som har arbetat dygn det senaste året. 79 procent har svarat och resultatet är tydligt:
  • 47 procent tycker att dygnstjänstgöring är dåligt ur arbetsmiljöperspektiv.
  • 56 procent tycker att dygnstjänstgöring är dåligt ur patientsäkerhetsperspektiv.
  • 61 procent tycker att dygnstjänstgöring är dåligt ur trafiksäkerhetsperspektiv.
  • 59 procent vill inte fortsätta arbeta dygn.

Noteras kan att ambulanssjukvårdarna i studien generellt är mer positiva än ambulanssjuksköterskorna till 24-timmarspassen. De yngre i enkäten är generellt mer negativa till att jobba dygn jämfört med de äldre.