Kongressen beslöt att LO ska ta fram en plan för en Socialdemokratisk regering i valet 2014. I denna plan ska LO lyfta fram de frågor som medlemmarna anser som viktiga att driva politiskt.
  I centrala frågor ska LO också söka samarbete med tjänstemannarörelsen och bilda strategiska allianser med andra som delar LO:s målsättningar.

Några motioner föreslog, inspirerade av exempelvis Trondheimsmodellen i Norge, att LO i enkäter till medlemmarna frågar vilka frågor de anser är viktigast. Och att utifrån dessa svar ställa de politiska partierna mot väggen för att höra vad de tycker.
  Flera ombud tyckte att det var ett dåligt förslag.
  – Tänk om Sverigedemokraterna i en fråga tycker som vi? Ska vi då säga till våra medlemmar att detta är ett parti att lita på? Nej!, sa Stefan Mella, Hotell– och Restaurangfacket.

En majoritet av kongressen sa nej till att också höra vad andra partier tycker.
  Även inför valet 2014 är det Socialdemokraterna som är LO:s parti. Men LO ska försöka påverka partiet att i så stor utsträckning som möjligt formulera politiken på ett sätt som LO:s medlemmar önskar.